Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wpoprzekstajemozg
wpoprzekstajemozg

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
wpoprzekstajemozg
6690 464b
Reposted fromzciach zciach viaswiatsiewali swiatsiewali
wpoprzekstajemozg
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viaswiatsiewali swiatsiewali
wpoprzekstajemozg
6224 dbc1
Reposted fromsoftboi softboi viadoubleespresso doubleespresso
wpoprzekstajemozg
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaolalaa olalaa
wpoprzekstajemozg
wpoprzekstajemozg
1468 c1c9 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
3746 44ea 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasmaller smaller
wpoprzekstajemozg
I wtedy będę pewien
że o miłości nigdy więcej
nigdy więcej się nie dowiem
— Kortez 'Dobry moment'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaparrtyzant parrtyzant
wpoprzekstajemozg
8232 c19e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaswiatsiewali swiatsiewali
wpoprzekstajemozg
wpoprzekstajemozg
Reposted fromFlau Flau viaiblameyou iblameyou
wpoprzekstajemozg
5595 d334
Reposted frombearded bearded viaiblameyou iblameyou
wpoprzekstajemozg
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso
wpoprzekstajemozg
6020 67e3
Reposted fromdoedeer doedeer viaswiatsiewali swiatsiewali
wpoprzekstajemozg
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
4050 753b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaolalaa olalaa
wpoprzekstajemozg
0387 6a82 500
Reposted fromoll oll viasmaller smaller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl