Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7796 fa39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakikkeer kikkeer
3308 52ef 500
Reposted bykrolfasolekdarque
3303 6ef2 500
0788 760a 500
Reposted fromverronique verronique viaswiatsiewali swiatsiewali
5911 707d
Reposted fromkarahippie karahippie viakikkeer kikkeer
1623 184e 500
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viakikkeer kikkeer
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaolalaa olalaa
7812 b39a 500
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
8185 c6f5
Reposted frombearded bearded viaHogattaa Hogattaa
5898 c5cd 500
Reposted fromministerium ministerium viasstefania sstefania

zajmij się czymś. całymi dniami nic nie robisz, a potem się dziwisz, że ci źle – mówi mi, a ja całymi dniami przemierzam z ziemią setki tysięcy kilometrów.

— a.ciarkowska "pestki"
Reposted bycompletelydifferentfreewayniewypowiedzeniacotarskyniskowojestnamdzisiajsmutnoupintheskyflyingheart12czerwcaodrugiejwnocyjustfeeltomorrow-will-be-betterloveistruepsychodelicgymblackheartgirl

jakoś to będzie. jakoś, czyli tak jak powinno być.

— a.ciarkowska "pestki"
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
4596 cfcb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaswiatsiewali swiatsiewali
But if the world was ending, you'd come over, right?
You'd come over and you'd stay the night
Reposted byyoungandstupid youngandstupid
2567 7806
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić
— W. Chmielarz
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl