Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wpoprzekstajemozg
4592 913e 500
Reposted from1911 1911 viaswiatsiewali swiatsiewali
wpoprzekstajemozg
9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasmaller smaller
wpoprzekstajemozg
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
wpoprzekstajemozg
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viadoubleespresso doubleespresso
wpoprzekstajemozg
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
wpoprzekstajemozg
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaolalaa olalaa
wpoprzekstajemozg
1870 9d4e
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadbehavior badbehavior
wpoprzekstajemozg
8405 282b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakikkeer kikkeer
wpoprzekstajemozg
0371 4a8b
Reposted fromteijakool teijakool viaswiatsiewali swiatsiewali
6809 a4c9 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaolalaa olalaa
wpoprzekstajemozg
wpoprzekstajemozg
7931 72d0 500
WHY!?
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viakikkeer kikkeer
9964 7688 500
Reposted fromwestwood westwood viabadbehavior badbehavior
wpoprzekstajemozg
4069 76e7 500
Reposted fromniente niente viabadbehavior badbehavior
wpoprzekstajemozg
0744 e344 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
wpoprzekstajemozg
4308 f628 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaswiatsiewali swiatsiewali
wpoprzekstajemozg
wpoprzekstajemozg
Reposted fromsilence89 silence89 viakikkeer kikkeer
wpoprzekstajemozg
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viadoubleespresso doubleespresso
wpoprzekstajemozg
3093 7665 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasmaller smaller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl